Poslanstvo in cilji


HEMA zveza Slovenije je prostovoljna neprofitna organizacija, ki združuje društva in združenja, ki se ukvarjajo s preučevanjem, rekonstrukcijo in vadbo evropskih zgodovinskih borilnih veščin.

Zveza deluje na področju preučevanja, prevajanja in interpretiranja zgodovinskih virov, razvijanja in izvajanja programov vadbe, sodelovanja pri razvijanju ustrezne opreme in delovanja na področju specifične tekmovalne dejavnosti.

Preučevanje, prevajanje in interpretiranje virov vključuje:

 • Nahajanje, prevajanje in komentiranje primarnih zgodovinskih virov v povezavi z evropskimi zgodovinskimi borilnimi veščinami,
 • Povezovanje z akademskimi, muzealskimi, restavratorskimi in raziskovalnimi ustanovami,
 • Razumevanje družbeno-zgodovinskega konteksta omenjenih borilnih veščin,
 • Izboljšanje pretoka informacij in objavljanje lastnih interpretacij

Razvijanje in izvajanje programov vadbe vključuje:

 • Razvijanje varne telesne vadbe kot osnovni okvir rekonstrukcije zgodovinskih borilnih veščin iz primarnih virov,
 • Razvijanje programov rekonstrukcije na podlagi primarnih virov,
 • Prenašanje borilne teorije v uporabno in učinkovito borilno veščino,
 • Razvijanje učnih pristopov s ciljem učinkovitega prenašanja borilnega znanja,
 • Izvajanje redne in vodene borilne vadbe,
 • Sodelovanje na mednarodnih HEMA dogodkih

Sodelovanje pri razvijanju ustrezne opreme vključuje:

 • Temeljito in merljivo preizkušanje obstoječe opreme,
 • Podajanje analize in predlogov proizvajalcem opreme,
 • Aktivno spodbujati razvoj slovenskih proizvajalcev HEMA opreme

Delovanje na področju specifične tekmovalne dejavnosti vključuje:

 • Raziskovanje dediščine zgodovinskih tekmovalnih dejavnosti,
 • Razvoj tekmovalnega konteksta na mednarodni ravni,
 • Sodelovanje na mednarodnih HEMA tekmovanjih

Zveza si aktivno prizadeva za promocijo evropskih zgodovinskih borilnih veščin v Sloveniji.
V ta namen organizira mednarodni HEMA dogodek HEMA Celje, ki se ga udeležuje domača in mednarodna zainteresirana javnost.

Zveza si aktivno prizadeva za vzpostavljanje HEMA združenj; v ta namen organizira in izvaja programe podpore za zainteresirane posameznike in skupine.

HEMA zveza Slovenije ni del spodaj naštetih gibanj ali organizacij:

 • izvajanja »žive zgodovine«,
 • podoživljanja ali poustvarjanja zgodovinskih obdobij,
 • organiziranja ali izvajanja uprizoritvenih dogodkov,
 • igranja domišljijskih iger, npr. LARP,
 • vrhunskih, olimpijskih in tradicionalnih športov,
 • neevropskih borilnih veščin

V stik z nami stopite preko info@hemafs.si